1. Järjestäjä

Kilpailun järjestää Hurttia ja Huumoria (myöhemmin järjestäjä).
Tämä kampanja tai mikään sen osista eivät ole Facebookin järjestämiä tai millään tavalla tukemia.
Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin.

 

2. Kuinka kilpailuun voi osallistua

Kilpailuun voi osallistua tykkäämällä tai tykkäämällä ja kommentoimalla kilpailujulkaisua järjestäjän Facebook-sivuilla.
Osallistumistapa mainitaan erikseen jokaisessa julkaisussa.
Kilpailu on vastikkeeton.
Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista eikä markkinointiluvan antamista.

 

3. Kilpailu-aika

Kilpailu-aika ilmoitetaan jokaisessa kilpailujulkaisussa.
Arvonnan voittaja (sekä palkinto) ilmoitetaan noin 21.00
Osallistumista ei hyväksytä ilmoitetun kilpailu-ajan päättymiseen jälkeen.

 

4. Voittajien valinta ja palkinnot

Järjestäjä pidättää oikeuden valita tai arpoa kilpailun voittajat kilpailutilapäivityksessä mainitulla tavalla.
Voittajan arvonta suoritetaan käyttämällä web-pohjaista palvelua, Good Luck Fairy.
Palkinnot ilmoitetaan erikseen kilpailutilapäivityksen yhteydessä, eikä niitä voi muuttaa rahaksi.
Palkinto on henkilökohtainen.
Palkinnoiksi jaettavat lahjakortit ovat voimassa 6 kk, lahjakorttia ei voi muuttaa rahaksi eikä kadonnutta tai vanhentunutta lahjakorttia korvata.
Lahjakorttia ei voi käyttää kilometrikorvauksien tai muiden vastaavien korvauksien maksamiseen.
Palkinnot ovat noudettavissa Järjestäjän tiloista.

 

5. Voittajalle ilmoittaminen

Järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä Facebookin kautta.
Mikäli yhteydenotto ei onnistu
tai
tulee ilmi, että kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti
tai
mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja.

Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Järjestäjä sopii palkinnon luovuttamisesta voittajille. Järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi.

 

6. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailla holhoojan suostumus). Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

 

7. Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä mahdollisesti annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.
Tietoja ei anneta eteenpäin kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä.
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

8. Kilpailu-aineiston käsittely

Järjestäjä voi käyttää kilpailuun lähetettyjä kuvia ja tarinoita markkinoinnissaan
Lähettäessään kuvan tai tarinan käyttäjä vakuuttaa omistavansa niihin tarvittavat julkaisu ja immateriaalioikeudet. Samalla käyttäjä luovuttaa julkaisuluvan lähettämälleen materiaalille järjestäjän Facebook-sivuilla sekä internet-sivuilla. Materiaalin omistus säilyy käyttäjällä, mutta järjestäjä voi käyttää materiaalia rajoituksetta markkinoinnissaan.

 

9. Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.
Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon.
Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun Facebook-sivuilla.

 

10. Väärinkäytökset

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kilpailuun käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset ynnä muut vastaavat väärinkäytöksiksi luettavat osallistumistavat. Osotetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

 

11. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Kaikki kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.