4 Staraa

Ujosteleeko koirasi ihmisiä tai uusia tilanteita? Onko koirallasi vaikeuksia toimia muiden koirien läsnä ollessa tai suhtautuuko koirasi reaktiivisesti toisiin koiriin? Reagoiko koirasi voimakkaasti erilaisiin vaikutteisiin? Väistääkö koirasi kosketusta tai reagoiko siihen aggressiivisesti? Käyttäytyykö koirasi ylivilkkaasti tai vartioivasti? 

4 Staraa on suunnattu koirille, joilla on vaikeuksia yllä mainituissa tai niitä vastaavissa asioissa. Myös koirille, joilla on vaikeuksia harjoitella ns. tavallisessa ryhmässä. Kurssilaisilla voi olla hyvin moninaisia haasteita arjessa, Osa on aggressiivisesti tai herkästi reagoivia, osalla on ujoutta ihmisiä, toisia koiria tai ääniä kohtaan, osa koirista on ylitsevuotavan  eloisia ja vilkkaita, osalla on ruoka- ja / tai resurssivartiointia.

Kurssilla opetellaan rennossa ja positiivisessa ilmapiirissä erilaisia tukitaitoja, joiden avulla koiran on helpompi selvitä haastavaksi kokemistaan tilanteista. Mitä enemmän koiralla ja ihmisellä on valinnan vaihtoehtoja, työkaluja työkalupakissa, sitä helpompaa haastavista tilanteista on päästä eteenpäin. Kurssilla tehtävien harjoitteiden avulla kehitetään koiran itsetuntoa ja vahvistetaan koiran osallistuvuutta arjen sujuvuuteen sekä turvallisuuden tunnetta.

Arkeen muodostuu tärkeä vuorovaikutussuhde koiran ja ihmisensä välille, kun pystymme lukemaan koirien eleitä ja osamme tarkkailla koiramme käytöstä. Tilanteiden ennakointi ja koiran tunnetilojen huomioiminen helpottuvat. Eleiden ja kehonkielen lukeminen sekä koirien käytösten tarkkailu ovat isossa osassa kurssia. Ongelmakoira on harvakseen ongelmakoira, kun ymmärrämme, miksi koira käyttäytyy kuten käyttäytyy ja mistä käytös johtuu.

Käytännön lisäksi tutustumme kurssilla esiin tulleisiin aiheisiin myös teorian muodossa, yksi tärkeä osa kurssia on ryhmän vertaistuki.

Jokainen koira on ainutlaatuinen yksilö, oman elämänsä tähti. Tämän vuoksi myöskin haastavaan käytökseen johtaneet syyt usein vaihtelevat ja poikkeavat toisistaan. Kurssilaisille mietitään yksilöllinen koulutussuunnitelma eikä kurssilla ole varsinaista kurssirunkoa, vaan sisällön määrittelee ryhmän koostumus ja koirakoiden sen hetkiset tilanteet.

Kurssin luonteesta johtuen koirakot harjoittelevat yksitellen muiden odottaessa vuoroaan autossa. Harjoituksia pidetään sekä sisä- että ulkotiloissa koirakon tarpeen ja tilanteen mukaan.

Maksimi osallistujamäärä on 4 koirakkoa.

Kurssin hinta 245€ / sis. 9 harjoituskertaa + ’Kuinka koira oppii’ – luennon

SEURAAVAT KURSSIT
ti 9.4., 16.4., 23.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6. alkaen klo 19:30 / kurssin koodi 0414stati (TÄYNNÄ!)
ke 10.4., 17.4., 24.4., 8.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6. alkaen klo 19:30 / kurssin koodi 0414take (TÄYNNÄ!)
su 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6. alkaen klo 16:15 / kurssin koodi 0414stasu (TÄYNNÄ!)
su 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., alkaen klo 14:00 ja su  30.6. alkaen klo 16:30 / kurssin koodi 0514stasu (Huom! 7 kerran kurssi, hinta 190€ / koirakko) (TÄYNNÄ!)