4 Staraa

Ujosteleeko koirasi ihmisiä tai uusia tilanteita? Onko koirallasi vaikeuksia harjoitella tai toimia muiden koirien läsnä ollessa? Reagoiko koirasi voimakkaasti erilaisiin ärsykkeisiin? Väistääkö koirasi kosketusta? Käyttäytyykö koirasi ylivilkkaasti tai vartioivasti?

4 Staraa on suunnattu koirille, joilla on haasteita yllämainituissa tai niitä vastaavissa asioissa. Myös koirille, joilla on käyutöksensä vuoksi vaikeuksia harjoitella ns. tavallisessa ryhmässä. Moni kurssin koirista on aggressiivisesti käyttäytyviä, herkästi reagoivia koiria. Useilla on pelkotiloja ihmisiä, toisia koiria tai ääniä kohtaan, myös ruoka- ja resurssivartointia. 

Kurssilla opetetaan koiria rauhoittumaan ja rentoutumaan, tehdään erilaisia siedätys- ja käsittelyharjoituksia sekä harjoitteita, jotka vahvistavat koiran itsetuntoa, oma-aloitteisuutta sekä itsehillintää. Käytännön lisäksi tutustumme kurssilla esiin tulleisiin aiheisiin myös teorian muodossa, yksi tärkeä osa kurssia on ryhmän vertaistuki.

Jokainen koira on ainutlaatuinen yksilö, oman elämänsä tähti. Tämän vuoksi myöskin haastavaan käytökseen johtaneet syyt usein vaihtelevat ja poikkeavat toisistaan. Kurssilaisille mietitään näin ollen yksilöllinen koulutussuunnitelma eikä kurssilla ole varsinaista kurssirunkoa, vaan sisällön määrittelee ryhmän koostumus  ja koirakoiden sen hetkiset tilanteet.

Koiran käytöksen tarkkailu ja eleiden sekä ilmeiden lukeminen on isossa osassa arkielämässä, erityisesti silloin kun koiran käytös mietityttää. Kurssilla keskitytään  koirien viestintään arjen taitojen opettelun lisäksi sekä etsitään keinoja ja tapoja muokata ongelmallista käytöstä toivottuun suuntaan.

Kurssin luonteesta johtuen koirakot harjoittelevat yksitellen muiden odottaessa vuoroaan autossa.

Maksimi osallistujamäärä on 4 koirakkoa.

Kurssin hinta 225€ / sis. 9 harjoituskertaa + ’Kuinka koira oppii’ – luennon

SEURAAVAT KURSSIT
ti 4.1., 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3. alkaen klo 19:30 / kurssin koodi 0114stati (TÄYNNÄ!)
ke 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 2.3.,9.3., 16.3. alkaen klo 19:30 / kurssin koodi 0114stake (3 paikkaa vapaana!)
su 16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 6.3. , 13.3. alkaen klo 18:00 / kurssin koodi 0114stasu (TÄYNNÄ!)