Pikkutaaperoiden arkea

Kuinka pikkupennusta asti vahvaksi tehty pohjatyö kantaa hedelmää läpi koiran eliniän? Miten tarjotaan pennulle mahdollisimman paljon erilaisia, positiivisia sosiaalisia kokemuksia? Miten opetetaan pennulle pienestä pitäen mukavaa hihnakävelyä tai opastetaan ihmisiä pennun oikeanlaisessa tervehtimisessä? Kuinka tuetaan pennun hyvinvointia? 

Pentu on kuin juuri avattu, tuore kirja. Kaikki on uutta, ihmeellistä ja mielenkiintoista. Ajoittain vähän jännittävääkin, niin pennulle kuin ihmiselleenkin. Kaikki mikä on osa omaa arkea ja mitä toivoisi koiran osaavan tulevaisuudessa, täytyy pennulle opettaa. Unohtamatta arjen sisältämiä koiran tarpeita, koiramaista tekemistä. Pentuna tehty pohjatyö on yksi merkittävimmistä sijoituksista yhteiseen, jouhevaan arkeen ja tulevaisuuteen uuden perheenjäsenen kanssa. 

Pikkutaaperoiden arkea -kurssilla harjoitellaan monipuolisesti tärkeitä arjen taitoja mm. sosiaalistamista, osallistavaa käsittelyä, tapakasvatuksen alkeita, lenkkeilyä ja hihnassa kulkemista, luokse tuloa sekä koiran ja ihmistensä suhteen vahvistamista. Samalla kun tutustumme koiran elekieleen sekä pennun ja ihmisensä pentuarjen yleisimpiin solmukohtiin.

Yhteinen arki on huomattavasti mukavampaa ja helpompaa, kun alusta asti ymmärtää, miksi pentu käyttäytyy tietyllä tavalla ja miten käyttäytymistä voi tarvittaessa muokata molemmille kannattavaan ja molempia miellyttävään suuntaan mahdollisten konfliktien ennaltaehkäisyksi.  

Kurssi on suunnattu erityisesti pennuille, jotka ovat kurssin alkaessa n. 2 – 5 kk:n ikäisiä, mutta vanhemman pennunkin kanssa voi osallistua. Harjoituksissa on huomioitu pennun jaksaminen ja yksilölliset erot, yksittäiset harjoituskerrat ovat lyhyitä ja pennulle sopivia. Kurssi on suunniteltu niin että siihen voi osallistua yhtä lailla ensimmäisen koiran kuin jo useamman koiran kokemuksella. Kurssit pidetään aina pienryhmissä, jolloin pystymme tarjoamaan kaikille myös henkilökohtaista ohjausta. Pennun ei tarvitse olla rokotettu osallistuakseen kurssille.

Otetaan yhdessä askeleita kohti positiivista, sujuvaa arkea ja tulevaisuutta. Olipa Sinulla kotona kilo tai useampi kilo pentuiloa, olet meille lämpimästi tervetullut!

Hinta 165€ /sis. 8  harjoituskertaa + ’Kuinka koira oppii’ – luennon

SEURAAVA KURSSI
ti 16.4., 23-4-. 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6. klo 17:30 – 18:20 / kurssin koodi 0405pitati (TÄYNNÄ!)