Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999 10§) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita kerätään suoraan Hurttia & Huumoria palvelun käytön yhteydessä. Se ei koske kolmansien osapuolien linkkejä, joita palvelun sisällä mahdollisesti on, kuten Facebook tai Instagram.

 

1.    Rekisterinpitäjä
Hurttia & Huumoria
Postiosoite: Kenkäpellontie 1, 04600 Mäntsälä
Vastuuhenkilö: Susanna Visapää
Puhelin: 044 201 9800
Sähköposti: suski@hurttiajahuumoria.fi

 

2.    Rekisterin nimi
Hurttia & Huumoria asiakasrekisteri

 

3.    Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa asiakas on osapuolena, sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
 • koulutusten järjestäminen
 • tilavuokrausten, kurssien, käytöskonsultaatioiden ja muiden palveluiden laskuttaminen
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja myyntitoimenpiteet
 • asiakastyytyväisyyskyselyt ja mielipidetutkimukset
 • palvelun kehittäminen ja ylläpito
 • henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottaminen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Hurttia & Huumoria väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

4.    Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan

 • asiakkaan nimi, osoite ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • muiden mahdollisesti kurssille osallistuvien henkilöiden etunimet
 •  jos osallistuja on alaikäinen, huoltajan suostumus
 • kurssille / käytöskonsultaatioon osallistuvan koiran kutsumanimi, ikä, rotu ja sukupuoli
 • tiedot kurssista / luennosta johon osallistutaan
 • lisätiedot: koulutuksen kannalta tärkeää tietoa esim. koiran käyttäytymiseen liittyvä

5.    Tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus

 1. Asiakkaan oma ilmoitus kurssille / luennolle ilmoittautumislomakkeen yhteydessä
 2. Yhteydenoton kautta asiakaspalveluun (sähköposti)
 3. Käytöskonsultaation esitietolomake

6.    Tietojen luovutus & vastaanottajat
Tietoja käytetään vain kohdassa 3 (Tietojen käsittelyn tarkoitus) ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena  valtuutetut palveluntarjoajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa, kuten tekninen ylläpito, palveluntarjoajat tai laskutus / perintäjärjestelmän tarjoajat. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa on olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä.

 

7.    Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8.     Rekisterin suojaus
Manuaalista aineistoa ei ylläpidetä.Tietokannat, joihin asiakastiedot on tallennettu, on asianmukaisin tavoin teknisillä keinoilla suojattu eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä.  Tiedot on suojattu palomuurilla, tietosuojaohjelmalla sekä useammalla salasanalla. Rekisterin käyttöoikeudet on rajoitettu organisaatiossa vain niitä työssään käsittelevien henkilöiden käyttöön. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on säädelty salassa pidettäviksi.

Tietosuojaseloste päivitetty 1.5.2018

Hurttia & Huumoria

Susanna Visapää
Kenkäpellontie 1, 04600 Mäntsälä
Puh. 044-201 9800
Email. suski@hurttiajahuumoria.fi