Ratkaisuja pulmalliseen ohitukseen

”Tuijotus, remmi kiristyy… koira jähmettyy… haukkuminen ja kohti syöksyminen alkavat…”

Haastavat ohitukset ovat monen koiranomistajan arkea, kun ohitustilanteet ovat jostain syystä koiralle epämukavia, pelottavia, ahdistavia tai muuten vaan kuormittavia.

Kurssi on suunnattu koirille jotka reagoivat ohitustilanteissa toisiin koiriin mm. rähisemällä, tuijottamalla, haukkumalla, jähmettymällä tai leikkimällä. Kurssilla opitaan ymmärtämään syitä käytökseen sekä harjoitellaan ohituksia käytännössä. Tutustumme myös koirien elekieleen, joka on tärkeässä roolissa ohitustilanteissa.  Tarvittaessa käydään läpi hihnakävelyä kontrolloidussa ympäristössä.
Kurssin oppeja voi hyödyntää myös muissa koiran haasteellisiksi kokemissa ohitustilanteissa esim. ihmisten tai pyörien ohituksissa.

Koulutus etenee yksilöllisesti koiran taso huomioiden jokaiselle koirakolle erikseen tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Käytäntö toteutetaan niin että kullakin kurssilaisella on omaa harjoitusaikaa noin 20 – 25 minuuttia per kerta. Aikataulu sovitaan etukäteen, joten tarvittaessa voi tulla paikan päälle vain omaa osuuttaan varten. Halutessaan voi jäädä katsomaan muiden koirakoiden suorituksia, joista oppii paljon lisää.

Harjoitukset pidetään  aina ulkona.  Jotta ympäristö on harjoitustilanteissa mahdollisimman turvallinen ja ohjaaja voi keskittyä omaan koiraansa, mukana on aina kaksi kouluttajaa. Toinen toimii  apuna kouluttajien omien koirien kanssa.

Kurssin hinta 169€ / sis. 5 harjoittelukertaa + ’Kuinka koira oppii’ -luento (webinaari).

Ratkaisuja pulmallisiin ohituksiin voidaan harjoitella myös yksityisesti. Lisätietoja käytöskonsultaatiosta löytyy täältä

SEURAAVAT KURSSIT
su 17.3., 24.3., 7.4., 14.4., 21.4. alkaen klo 12:15 / kurssin koodi 0310ohi (TÄYNNÄ!)
su 5.5., 12.5., 26.5., 2.6., 9.6. alkaen klo 18:15 / kurssin koodi 0510ohi (3 paikkaa vapaana!)

IRTOTUNNIT
Ratkaisuja pulmalliseen ohitukseen- irtotunneilla harjoitellaan koirakon tason ja toiveiden mukaisesti esim. koira- tai ihmisohituksia. Harjoitukset on suunnattu koirakoille, jotka ovat käyneet Ratkaisuja pulmallliseen ohitukseen -kurssin tai joilla on pohjalla vastaavat taidot.

Tunnit on toteutettu Ratkaisuja pulmalliseen ohitukseen- kurssin mukaisesti.

HInta 27,00€ / koirakko / krt

SEURAAVAT IRTOTUNNIT

Ratkaisuja pulmalliseen ohitukseen, irtotunnit

Irtotunnit on suunnattu Ratkaisuja pulmalliseen ohitukseen – kurssin käyneille lisäharjoituksena. Harjoittelemme koiran tason ja toiveet huomioiden ohitustilanteisiin liittyviä asioita Ratkaisuja pulmalliseen ohituksiin -kurssin oppien mukaisesti. Tilanteita voidaan harjoitella esim. kentällä tai kaduilla.

Voit halutessasi osallistua joko yhdelle tai useammalle tunnille. Ilmoittauduthan viimeistään harjoitusta edeltävä päivänä klo 18:00 mennessä.

Irtotunnin hinta 23,00€ / krt