Kuinka koira oppii?

Luennolla käsitellään  koiran oppimista ja opettamista niin arjen tapakasvatuksessa, tottelevaisuudessa kuin koiran käyttäytymisessäkin. Käymme läpi mm. palkkausta, yleistämistä, koiran ikäkausien huomioimista oppimisessa,  viretilan hallintaa, koiran tarpeita ja koiran huomioimista yksilönä.

Lisäksi käsittelemme sitä kuinka koiran oppimisesta sekä opettamisesta saadaan hauskaa ja samalla tuloksekasta.

Elekieli ja signaalit

Luennolla tutustutaan kuvien ja videoiden avulla koirien viestintään, ele- ja kehonkieleen. Aiheina ovat mm. aggressio-, stressi – ja kipukäytös,  koirien ja ihmisten välinen viestintä , ei–toivottujen käytösten ennaltaehkäisyä, koirien rauhoittavat eleet ja kuinka soveltaa koirien viestintää arjessa.

Koirien ei-toivottu käytös: syyt, seuraukset ja ennaltaehkäisy

Luennolla tutustumme ei-toivottuun käytökseen sekä ihmisen että koiran näkökulmasta katsottuna. Käymme läpi mm. miksi koiralle opetetaan uusi käytösmalli ei-toivotun käytöksen tilalle.   Tutustumme myös yleisimpiin syihin miksi käytöstä mahdollisesti esiintyy ja kuinka haasteita on mahdollista ennaltaehkäistä.

Haaveissa Hauva -workshop

Koiran hankinta on aina vastuullinen ja monivuotinen koko perheen yhteinen päätös, jota kannattaa harkita pitkään ja tarkoin. Liian usein törmää sanontaan ’Miksi en tiennyt tätä ennen koiran kotiin tuloa?’ Mitä siis on tärkeä huomioida ennen koiran hankintaa ja mitä pitäisi ottaa huomioon ensimmäisten kuukausien aikana?

Huolellinen valmistautuminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin, hyvällä pohja- ja taustatyöllä sekä sopivalla rotuvalinnalla vältytään monilta yllätyksiltä. Koiraperheen arjen tulisi olla mahdollisimman jouhevaa ja mutkatonta, sekä koiran että sen omistajien hyvinvointi on tärkeää.  Koirakirjoja lukemalla saa paljon tietoa, mutta asioiden oikeanlainen vieminen käytäntöön on yhtä tärkeää. Kaikki koirat kun ovat ainulaatuisia yksilöitä.